Все новости
Fotoko'rgazma / Фотовыставка
09.06.2023
Fotoko'rgazma / Фотовыставка
2023 yilning 9 iyun kuni soat 16:00da O`zbekiston Badiiy akademiyasi Ikuo Xirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyida “Yaponiya va O‘zbekiston arxitekturasi: an’analar va zamonaviylik” ko‘rgazmasining ochilishi marosimi bo`lib o`tdi.
Loyiha tashkilotchilar: O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi, Ikuo Xirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyi.
Ushbu koʻrgazma loyihasi ishtirokchilari, xususan, Yaponiya va Oʻzbekiston oʻrtasidagi madaniy almashinuv, mahalliy meʼmorlar, dizaynerlar, rassomlarning anʼanalarni qayta koʻrib chiqish va ularni zamonaviy arxitekturaga sintez qilish boʻyicha yapon tajribasi bilan tanishtirish, shuningdek, O'zbekiston va Yaponiyaning boy meʼmoriy merosini namoyish etishga qaratilgan.
Mazkur fotoko‘rgazmada tomoshabinga Yaponiya va O‘zbekistonning turli davrlardagi arxitekturasi bilan tanishtiruvchi hamda an’anaviy arxitektura uslublari yangi bino va inshootlarda o‘z hayotini qanday davom ettirayotganini ko`rsatuvchi fotosuratlar taqdim etilgan. Ushbu loyiha me’morchilik nafaqat an’analarni yangilash, balki milliy o‘zlikni saqlash va umuman madaniyatni barqaror rivojlantirish yo‘li ekanligini ko‘rsatadi. Shuni alohida ta`kidlash kerakki, aynan arxitektura odamlarning idrokiga katta ta'sir ko'rsatadigan vizual madaniyat kodlarini saqlashning eng samarali usuli hisoblanadi. Bundan tashqari, me’morchilik hamisha tabiat va iqlim, tarix, din, falsafa, urf-odat va an’analar, turmush tarzi va madaniyatining ifodasi bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi.
Ko`rgazmada namoyish qilinayotgan fotosuratlarda anʼanaviy yapon hamda oʻzbek meʼmorchiligi, qolaversa, ayrim yirik shaharlarning zamonaviy landshaftlari, shuningdek, Oʻzbekiston va Yaponiyaning tarixiy shaharlari meʼmoriy meroslari aks etgan.
O‘zbekiston me’morchiligini aks ettiruvchi fotosuratlar esa yosh fotorassomlar Bobur Alimxo‘jaev, Munis Mirpo`latova va Oyjon Xayrullaevalarning turkum asarlari namunasidir.

Me`morchilik haqida qisqacha ma`lumot
O‘rta Osiyo qadimiy maskanlardan hisoblanib, Dunyo san’ati va adabiyoti taraqqiyotiga munosib hissasini qo‘shib kelgan. Shuningdek, bu o‘lkada yaratilgan me’morchilik durdonalari ham jahon xalqlari me’morchiligi orasida munosib o‘rinda. Jumladan, Somoniylar maqbarasi, Minorai Kalon, Xo'ja Axmad Yassaviy xonaqohi, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va boshqa qator shahar me’moriy ansambllari o'zining badiiy ifodasi, serjiloligi bilan kishilar diqqatini tortib kelmoqda.
Bu yerda juda qadim zamonlardan boshlab sug‘orma dehqonchilikning vujudga kelishi qator shahar va qishloqlarning bunyod etilishiga sharoit yaratdi.
Tabiiy iqlim va geografik shart – sharoit hamda imkoniyatlarni hisobga olib shu yer iqlim sharoitiga mos tushadigan shaharsozlik an’analari, binolar turlari, qurilish ansambllari bunyod etildi.
Juda qadim zamonlardan tog' toshi, xom g‘isht va paxsadan nafis tarzda bezatilgan tarixiy obidalar va me’moriy shakllar barpo etilgan. Garchi bu o‘lka yog'ochga boy bo'lmasada, undan ustun, to'sin, toqi kabi qurilmalar yasash yo'lga qo'yilgan, g‘oyat nafis o'ymakorlik elementlari ishlab chiqarilgan.
Keyinchalik pishiq g‘isht qo‘llab toq, ravoq va gumbaz osti qurilmalarining benihoya turli - tuman shakllari ishlab chiqilganki, ularni o‘rganib chiqish yana bir necha yillarni talab etadi. Ayniqsa, sirlangan sopolgashtchalar o'ylab topilgandan keyin parchin, koshin va koshinburush san’ati aloxida taraqqiyot cho‘qqisiga ko‘tarildi.

Ko`rgazma joriy yilning 18 iyunigacha davom etadi.

*****************

9 июня 2023 года в 16:00 в большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии Художеств Узбекистана состоялась церемония открытия фотовыставки под названием “АРХИТЕКТУРА УЗБЕКИСТАНА И ЯПОНИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ”.
Организаторами данного мероприятия являются Академия Художеств Узбекистана, Посольство Японии в Республике Узбекистан, Международный караван-сарай культуры. Куратор выставочного проекта – Мунис Нур.
Архитектура, или зодчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура создаёт материально организованную сре0ду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями. В архитектуре взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические (прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их художественно-образный смысл.
Архитектура Узбекистана отличается своеобразием. Многие считают, что архитектура Узбекистана примечательна, несмотря на меняющиеся экономические условия, технический прогресс, демографические колебания и культурные сдвиги, которые пережила страна.
Известные архитектурные центры Узбекистана включают Самарканд, Бухару, Хиву, Шахрисабз, Термез и Коканд. Сохранились также различные древние архитектурные шедевры, в том числе дворцы, мавзолеи, мечети и минареты. Красочная мозаика, религиозные символы и абстрактные геометрические узоры также характеризуют архитектуру Узбекистана.
Археологические исследования Центральной Азии выявили архитектурные тенденции, параллельные ашельской эпохе. Фактически, остатки памятников как каменного, так и бронзового века были найдены в Сурхандарьинской, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Навоийской областях страны.
В средние века узбекская архитектура процветала благодаря тому, что она была центральным звеном на Великом шёлковом пути протяжённостью 11 000 километров.
Архитектура периода Тимуридов с XIV по XVI века, а также архитектура эпохи Шайбанидов в XVI веке внесли большой вклад в развитие исламской архитектуры.
В XXI веке узбекская архитектура характеризуется балансом традиционного дизайна и современных инноваций.
В архитектуре Японии заметны заимствования из китайской архитектуры. В отличие от китайских и созданных в Японии под влиянием китайского стиля зданий, для типично японских сооружений характерна асимметрия. В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте. Постройки светлые и открытые, в основном состоят из прямоугольных элементов.
Для традиционной японской архитектуры вплоть до периода Мэйдзи основным строительным материалом являлось дерево. Причинами использования деревянных конструкций были доступность и простота изготовления. Изогнутые крыши в первую очередь связанны с тем, что они сделаны из свежего бамбука. При засыхании бамбук закручивается и становится твёрдым. Кроме того, деревянные конструкции лучше подходили для японского климата, позволяли обеспечить естественную вентиляцию помещений, а также позволяли легко переместить сооружение, разобрав его и собрав на новом месте.
Традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые минка, максимально приспособлены к климату страны. Одно- или двухэтажная минка имеет прочную каркасную конструкцию из толстых балок с несущей колонной в центре дома и раздвижными дверями. Стены не являются несущими, внутреннее пространство делится на отдельные помещения с помощью передвижных ширм. В таких домах жили крестьяне, ремесленники и торговцы. В настоящее время минка сохранились только в сельской местности.
Новые технологии оказали существенное влияние на архитектуру Японии. Необходимость заново строить разрушенные после Второй мировой войны города дала большой стимул для развития японской архитектуры. При этом отстроенные заново города сильно отличались от довоенных. В результате освоения западных технологий строительства и материалов новые сооружения из стали и бетона сильно отличались от традиционных японских зданий.
Данный выставочный проект направлен на культурный обмен между его участниками, в частности, между Японией и Узбекистаном, знакомство местных архитекторов, дизайнеров, художников с японским опытом переосмысления традиций и их синтезирование в современную архитектуру, а также демонстрации богатого архитектурного наследия Узбекистана и Японии.
Данная фотовыставка представляет собой фотографии, которые знакомят зрителя с зодчеством Японии и Узбекистана разных периодов и помогает проследить как традиционные архитектурные приёмы продолжают свою жизнь в новых зданиях и сооружениях. Этот проект демонстрирует, что архитектура является не только способом актуализации традиций, но и способом сохранение национальной идентичности и устойчивого развития культуры в целом. Акцентируется, что именно архитектура является наиболее эффективным методом сохранения визуальных культурных кодов, имеющих большое влияние на восприятие людей. Кроме этого, архитектура всегда была и будет отражением природы и климата, истории, религии, философии, обычаев и традиций, образа жизни, культуры.
На фотографиях представлены как традиционная японская и узбекская архитектура, так и современные городские ландшафты некоторых крупных городов, а также архитектурное наследие исторических городов Узбекистана и Японии. Среди фотографий, представляющих архитектуру Узбекистана, экспонируются серии работ молодых фотографов Бобура Алимходжаева и Ойжон Хайруллаевой, а также куратора фотовыставки – Мунис Нур.

Выставка продлится по 18 июня 2023 года.

↖️Адрес: г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Ходжиба, 37 "А".

🌍 Website (http://caravanserai.uz/index.php) 💬 Facebook (https://www.facebook.com/CaravanseraiOfCulture) ✅ Telegram (https://t.me/IkuoHirayamaCaravanSerai)
Просмотров 526    Рейтинг 31   Понравилась новость?    +1   -1    Добавить комментарий  (0)

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото