Все новости
“Abstraksiya” nomli shaxsiy ko‘rgazma / Персональная выставка «Абстракция»
19.11.2022
“Abstraksiya” nomli shaxsiy ko‘rgazma / Персональная выставка «Абстракция»
2022 yilning 19 noyabr kuni soat 15:00da O`zbekiston Badiiy akademiyasi Ikuo Xirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyining katta ko'rgazmalar zalida Anvar Baxteevning (1949-2020) “Abstraksiya” nomli shaxsiy ko‘rgazmasining ochilish marosimi bo`lib o`tdi.
Ko`rgazmada rassomning 70ga yaqin ishlari namoyish qilinmoqda.

Ko`rgazma joriy yilning to 28 noyabrigacha davom etadi.

2021 yil Markaziy ko‘rgazmalar zalida “San'at abadiydir” deb nomlangan ko‘rgazmada, 2020 yil oramizdan o‘tgan san’at ustalarining badiiy ko‘rgazmasini ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi, afsuski, bu ro‘yxatda Anvar Baxteevning familiyasi ham bor edi.
Ammo, tarix uning nomiga cheksizlik belgisini qo‘ygan, rassomning davomchilari esa, bu nafaqat uning farzandalari, balki muzey va shaxsiy kolleksiyalarda saqlanayotgan uning asarlaridir.
Hech kimga sir emaski, uning shak-shubhasiz mahoratidan tashqari, ijodkor g‘oyatda mehnatsevarligi bilan ajralib turar edi va buni yorqin dalili sifatida uning bir-birini takrorlanmas shaxsiy ko‘rgazmalarini keltirish mumkinligi bunga misol bo‘la oladi.
Ikuo Xirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyida o‘tkazilayotgan ushbu “Abstraksiya” ko‘rgazmasi OOO ERGO Analitics konsalting kompaniyasi direktori Rauf Salaxodjaev tomonidan tashkil etilgan bo‘lib, Anvar Baxteev ijodining yana bir qirrasini ochib bermoqda, grafika – akvarelda ijod qilish murakkablik tug‘dirishiga qaramay, rassom kompozisiya xilma-xilligi va yorqinlikni saqlab qolgan holda ijodiy g‘oyasining asosiy prinsiplaridan ham voz kechmagan.
“Abstraksionizm, syurrealizm, dadaizm o‘tgan asr badiiy madaniyatining sezilarli hodisalariga aylandi, idrok etish imkoniyatlari va shakllari haqidagi tushunchamizni o‘zgartirdi va kengaytirdi, zamonaviy san’at evolyusiyasiga bevosita ta'sir ko‘rsatdi, transavangard va postmodernizmning so‘nggi yo‘nalishining paydo bo‘lishini oldindan seza bildi. Va bu harakatlarning xronologiyasi XX asrning boshi va o‘rtalari bilan chegaralangan bo‘lsa-da, ular zamonaviy san’at tarixida chuqur iz qoldirdi. Ular, ba’zan beixtiyor, bir necha avlod rassomlari, jumladan, o‘zbek rassomlari tomonidan singdirilgan, ular hech qanday so‘zsiz ushbu harakatlarning tarafdorlari yoki ularning postulatlarining tashuvchilari emaslar.
A.Baxteev asarlarida V.Kandinskiy va K.Malevich, P.Mondrian va R.Delon, X.Arp va X.Miro, S.Dali va R.Magrit merosi bilan muayyan aks-sadolarni uchratish mumkin, bu ularning to‘g‘ridan-to‘g‘ri bevosita bog‘likligini anglatmaydi, aksincha, tomoshabinlar uyushmalari va san'at tanqidiy taqqoslashlaridan mustaqil ravishda “ajralgan parallelizm” hodisasining mustaqil tabiatini ko‘rsatadi.
A. Baxteev ijodining talabgorlari ko‘p. Uni qadrlovchilar doirasi keng. Ba'zida, biz tomoshabinlarga ko‘rgazma zallaridagi asarlarni o‘ylab, suhbatga kirishish imkoniyati beriladi” .
Rauf Salaxodjaevning to‘plami tufayli, tomoshabinlar rassom - Anvar Baxteevning qiziqarli va is’tedodli suhbatdoshi dunyosi bilan bog‘lanishning noyob imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

________________________________
Anvar Baxteev 1949 yili Toshkent shahrida rassom oilasida dunyoga kelgan.
1963 yilda musiqa maktabining akkordeon sinfini bitirgan.
1965 yil P.P. Ben’kov nomidagi RRBYuning rangtasvir bo‘limiga o‘qishga kiradi.
1969 yilda TTRIning kitob grafikasi bo‘limiga o‘qishga kiradi.
1975 yil institutni tamomlagach, Sovet Armiyasi safiga chaqiriladi.
1976 yil demobilizasiya qilingan.

Toshkent Politexnika institutining arxitektura fakul’tetida va P.P.Ben’kov nomidagi RRBYuda dars bergan.
1980 yildan SSSR Rassomlar uyushmasi a’zosi, 1997 yildan O‘zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a’zosi.
1973 yildan respublika, butunittifoq va xalqaro ko‘rgazmalar ishtirokchisi bo‘lgan.

L.Х. Kodzayeva, san’atshunos

******************************

19 ноября 2022 года в 15:00 в большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии Художеств Узбекистана состоялась церемония открытия персональной выставки Анвара Бахтеева (1949-2020) под названием «Абстракция».
В экспозиции выставки представлено около 70 работ автора.

Выставка продлится по 28 ноября 2022 года.

В 2021 году в Центральном выставочном зале открыли художественную выставку «Искусство вечно» посвящённую памяти мастеров ушедших в 2020 году и, к сожалению, в нашем списке оказалась фамилия Бахтеев Анвар.
Но рядом с его именем история поставила знак бесконечности, так как продолжение художника, это не только его дети, но и его произведения которые сохранились в музеях и в частных коллекциях. Ни для кого не секрет, что помимо бесспорного таланта, художник обладал неимоверной трудоспособностью и это доказывают его персональные выставки, где он ни разу не повторился.
Выставка «Абстракция», проходящая сегодня в Международном караван-сарае культуры, организованная директором консалтинговой компании OOO “ERGO Analitics” Рауфом Салаходжаевым, раскроет ещё одну грань творчества Анвара Бахтеева - графика, где, несмотря на сложность такого материала, как акварель, художник при этом смог сохранить красочность, вариации композиций и не отказаться от главных принципов своей творческой концепции.
«Абстракционизм, сюрреализм, дадаизм, стали заметными явлениями художественной культуры минувшего столетия, изменив и расширив наши представления о возможностях и формах восприятия, оказали непосредственное влияние на эволюцию искусства нового времени, предвосхитили появление трансавангарда и новейших тенденций постмодернизма. И хотя хронология этих движений ограничивается началом-серединой ХХ века, они оставили глубокий след в истории современного искусства. Их, порой невольно, впитали в себя несколько поколений художников, в том числе узбекистанских живописцев, отнюдь не являющихся безусловными приверженцами этих течений или носителями их постулатов.
В работах А. Бахтеева, можно найти определенные переклички с наследием В. Кандинского и К. Малевича, П. Мондриана и Р. Делоне, Х. Арпа и Х. Миро, С. Дали и Р. Магритта, что отнюдь не означает их прямой взаимосвязи, а скорее свидетельствует о самостоятельной природе феномена «отстраненного параллелизма», независимого от зрительских ассоциаций и искусствоведческих сравнений.
Творчество А. Бахтеева востребовано. У него широкий круг почитателей. Иногда, нам зрителям предоставляется возможность, вступить в диалог, созерцая полотна в экспозиционных залах».
Благодаря коллекции Рауфа Салаходжаева, у зрителей есть уникальная возможность соприкоснуться с миром интересного и талантливого собеседника – художника Анвара Бахтеева.
____________________
Бахтеев Анвар родился в 1949 году, в городе Ташкенте, в семье художника.
В 1963 году окончил музыкальную школу по классу аккордеон.
В 1965 году поступил в РХУ им. П.П. Бенькова на отделение живописи.
В 1969 году поступил в ТТХИ на отделение книжной графики.
В 1975 г. окончил институт и был призван в ряды Советской Армии. В 1976 году демобилизовался.
Преподавал на архитектурном факультете Ташкентского политехнического института, в РХУ им. П. Бенькова.
С 1980 г. член союза художников СССР, с 1997 года член Союза художников академии художеств Узбекистана.
С 1973 года начал участвовать на республиканских, всесоюзных и международных выставках.

Л.Х. Кодзаева, искусствовед
Просмотров 97    Рейтинг 11   Понравилась новость?    +1   -1    Добавить комментарий  (0)

фото

фото

фото

фото

фото